11.FFČV | 9.-12.11.2023

Biograf Kotva, České Budějovice

1. Pojmy

1.1. Autor – Autorem díla se rozumí režisér nebo producent. Pouze autor díla (režisér / producent) může pod svým jménem registrovat film do soutěže.

1.2. Amatérský film – Snímek, který vznikl primárně pro zábavu a potěšení autora, bez komerčního nebo studijního účelu. Tato kategorie je určena primárně pro začínající filmaře, jejichž díla nedosahují takové úrovně, aby soutěžila mezi nezávislými filmy. Režisér snímku nesmí být studentem nebo absolventem střední, vyšší odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením studia / oboru / předmětu na audiovizuální tvorbu.

1.3. Studentský film – Snímek, na jehož výrobě se podílel alespoň jeden student střední, vyšší odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením studia / oboru / předmětu na filmovou nebo televizní tvorbu a to na pozici režisér, producent nebo kameraman. Za studentský film je považováno jakékoli školní dílo, které vzniklo ke splnění studijních povinností, vyjma studentů základních škol, jejichž školní díla soutěží mezi amatérskými filmy, případně mezi nezávislými filmy.

1.4. Nezávislý film – Filmy, jejichž kvalita (především z hlediska produkce) se blíží k profesionální nebo poloprofesionální filmové tvorbě. Vhodnost přihlášení filmu do této kategorie je zcela na posouzení autora. Autor díla přihlášením filmu také prohlašuje, že je realizačnímu týmu FFČV schopen doložit autorskoprávní garanci (viz níže). Mezi nezávislé filmy patří také všechna díla, na jejichž výrobě se podílel alespoň jeden absolvent vyšší odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením studia / oboru / předmětu na filmovou nebo televizní tvorbu a to na pozici režisér, producent nebo kameraman.

1.5. Autorskoprávní garance – „Prohlašuji, že jsem jako autor či producent držitelem všech autorských práv či jejich licencí ke snímku (obrazových, hudebních, zvukových), mám vypořádána práva s výkonnými umělci v díle, snímek neporušuje zákony ČR a ke vzniku filmu bylo využito pouze legálních postupů (díla duševního vlastnictví), dále že snímek neobsahuje skrytou reklamu, nejedná se o propagační film a o snímek obchodního či podnikatelského subjektu. Potvrzuji, že snímek má nekomerční charakter a jeho licence nebyla součástí obchodního kontraktu či komerční distribuce, stejně tak že držitelem práv není nad 50 % jiný koproducent (obchodní subjekt, škola).“

2. Povinnosti autorů a požadavky na filmy

2.1. Přihlásit se mohou pouze autoři, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska a Německa. Výjimku lze udělit autorům, kteří se na území těchto států trvale zdržují (pracují zde, nebo studují na škole), ale nemají zde trvalé bydliště. Film může přihlásit pouze producent nebo režisér díla a to pod svým jménem.

2.2. Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 3 filmy.

2.3. Film musí být vyroben v letech 2020 – 2023.

2.4. Nelze přihlásit film, který je nebo byl oficiálně distribuován společnostmi, které jsou členy Unie filmových distributorů (www.ufd.cz) a to prostřednictvím televize, kin nebo na BD/DVD. Výjimku lze udělit u filmů přihlášených do kategorie Nezávislý film a to po posouzení realizačním týmem FFČV.

2.5. Autoři nemohou přihlásit filmy, které byly nominovány v minulých ročnících, i v případě, že nezvítězily. Ostatní filmy přihlášené v minulých ročnících lze přihlásit opětovně.

2.6. Téma filmů není nijak omezeno.

2.7. Na festivalu nebude promítán film obsahující přílišné vulgární, nemravné a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost na promítací pásma.

2.8. Organizátoři nezodpovídají za porušení autorských práv v případě přihlášení díla autory, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

2.9. Realizační tým festivalu si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který na základě posouzení neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

3. Práva a povinnosti FFČV

3.1. Autoři díla poskytují pořadatelům FFČV právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných ozvěn festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (video upoutávka a sestřih nominovaných filmů). Organizátoři mají právo používat fotografie, plakáty, screenshoty a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci propagace FFČV na všech online i tištěných materiálech.

3.2. Při komunikaci může autor obdržet připojené obchodní sdělení partnerů FFČV.

3.3. Přihlášením filmu na FFČV souhlasí autor s festivalovými podmínkami.

3.4. Organizátoři se zavazují nevyužít žádné z přihlášených děl ke komerčním účelům – např. k prodeji díla, pokud se organizátoři písemně nedohodnou jinak s autorem filmu. Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou projekci v rámci FFČV a případných ozvěn festivalu.

3.5. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Registrované osoby souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány a to e-mailem na festivalcernavez@gmail.com.


Budějcká Drbna
Statutární město České Budějovice
EVENT4ALL
Chytrý kvíz
Český rozhlas České Budějovice
UNITEDFILM
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.