24. - 26. 11. 2016

Síň O. Jeremiáše, Jihočeská filharmonie, České Budějovice

1. Pojmy

1.1. Autor – autorem díla se rozumí režisér, scénárista, kameraman nebo producent. Pouze autor díla může pod svým jménem přihlásit film.

1.2. Studentský film – jedná se o snímek, na kterém se podílel student nebo absolvent vyšší odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením studia (nebo předmětu / oboru) na filmovou nebo televizní tvorbu a to na pozici režisér, producent nebo kameraman. Za studentský film je považováno jakékoli „školní dílo“, které vzniklo ke splnění studijních povinností (vyjma studentů základních a středních škol, jejichž školní díla soutěží mezi amatéry).

1.3. Mladá tvorba – autorem díla musí být osoba ve věku do 15 let (včetně) a to k termínu konání festivalu.

1.4. Budějcká sekce – autorem díla je osoba, která bydlí trvale nebo přechodně, nebo studuje v okrese České Budějovice nebo prokáže jinou specifickou vazbu k tomuto regionu.

2. Povinnosti autorů a požadavky na filmy

2.1. Přihlásit se mohou pouze autoři, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky. Výjimku lze udělit autorům, kteří se na území ČR nebo SR trvale zdržují (pracují zde, nebo studují na škole), ale nemají zde trvalé bydliště.

2.2. Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 4 filmy.

2.3. Film musí být vyroben v letech 2014 – 2016. Výjimkou je kategorie „Můj první film“, kde není stáří filmu nijak omezeno.

2.4. Nelze přihlásit film, který je nebo byl oficiálně distribuován společnostmi, které jsou členy Unie filmových distributorů (www.ufd.cz) a to prostřednictvím televize, kin nebo na BD/DVD.

2.5. Autoři nemohou přihlásit filmy, které byly nominovány v minulých ročnících, i v případě že nezvítězily. Ostatní filmy přihlášené v minulých ročnících lze přihlásit opětovně.

2.6. Téma filmů není nijak omezeno. Výjimkou je kategorie Budějcká sekce, kde je stanoveno zadání.

2.7. Na festivalu nebude promítán film obsahující přílišné vulgární, nemravné a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost na promítací pásma.

2.8. Organizátoři nezodpovídají za porušení autorských práv v případě přihlášení díla autory, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

2.9. Realizační tým festivalu si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který na základě posouzení neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

3. Práva a povinnosti Festivalu ČERNÁ VĚŽ

3.1. Autoři díla poskytují pořadatelům festivalu právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných ozvěn festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (upoutávka, sestřih nominovaných filmů aj.). Organizátoři mají právo používat fotografie a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci prezentace nebo reklamy festivalu na všech tištěných formách a na internetu.

3.2. Při emailové korespondenci může autor obdržet v patičce emailu připojené obchodní sdělení partnerů festivalu. V žádném případě nezasíláme obchodní sdělení našich partnerů samostatně.

3.3. Přihlášením filmu na festival souhlasíte s festivalovými podmínkami.

3.4. Organizátoři se zavazují nevyužít žádné z přihlášených děl ke komerčním účelům – např. k prodeji díla, pokud se organizátoři festivalu písemně nedohodnou jinak s autorem filmu. Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou projekci v rámci festivalu a případných ozvěn.

3.5. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Registrované osoby souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Jihočeská televizie
Filmdat.cz
Časopis Barbar
PRAKTIC spol. s r.o.
Statutární město České Budějovice
GoMobil - Volání bez triků a háčků
Budějcká Drbna
Clarion Congress Hotel České Budějovice
PCO - hlídací služba
Face to Face studio
Salesiánské středisko mládeže České Budějovice
E.ON
Tiskárna INPRESS
Fénix ProDabing
UNITEDFILM
Kiss Jižní Čechy
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice