7. ročník | 24. - 25. 11. 2017

Český rozhlas České Budějovice

1. Pojmy

1.1. Autor – Autorem díla se rozumí režisér, scénárista, kameraman nebo producent. Pouze autor díla může pod svým jménem přihlásit film.

1.2. Studentský film – Jedná se o snímek, na kterém se podílel student vyšší odborné školy nebo vysoké školy se zaměřením studia (nebo předmětu / oboru) na filmovou nebo televizní tvorbu a to na pozici režisér, producent nebo kameraman. Za studentský film je považováno jakékoli „školní dílo“, které vzniklo ke splnění studijních povinností (vyjma studentů základních a středních škol, jejichž školní díla soutěží mezi amatéry, případně mezi nezávislými filmy).

1.3. Nezávislý film – Filmy, jejichž kvalita (technická, umělecká, dramaturgická) se spíše než k amatérským filmům blíží k profesionální nebo poloprofesionální tvorbě. Vhodnost přihlášení filmu do této kategorie je zcela na posouzení autora, „na kolik svému filmu věří“. Autor díla přihlášením filmu také prohlašuje, že je produkci FFČV schopen doložit autorskoprávní garanci.

1.4. Autorskoprávní garance – „Prohlašuji, že jsem jako autor či producent držitelem všech autorských práv či jejich licencí ke snímku (obrazových, hudebních, zvukových), mám vypořádána práva s výkonnými umělci v díle, snímek neporušuje zákony ČR a ke vzniku filmu bylo využito pouze legálních postupů (díla duševního vlastnictví), dále že snímek neobsahuje skrytou reklamu, nejedná se o propagační film a o snímek obchodního či podnikatelského subjektu. Potvrzuji, že snímek má nekomerční charakter a nebyla jeho licence součástí obchodního kontraktu či komerční distribuce, stejně tak že držitelem práv není nad 50% jiný koproducent (obchodní subjekt, škola).“

1.4. Mladá tvorba – Autorem díla musí být osoba ve věku do 15 let (včetně) a to k termínu konání festivalu.

2. Povinnosti autorů a požadavky na filmy

2.1. Přihlásit se mohou pouze autoři, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky nebo Slovenské republiky. Výjimku lze udělit autorům, kteří se na území ČR nebo SR trvale zdržují (pracují zde, nebo studují na škole), ale nemají zde trvalé bydliště.

2.2. Jeden autor smí na své jméno přihlásit v jednom ročníku maximálně 4 filmy.

2.3. Film musí být vyroben v letech 2015 – 2017.

2.4. Nelze přihlásit film, který je nebo byl oficiálně distribuován společnostmi, které jsou členy Unie filmových distributorů (www.ufd.cz) a to prostřednictvím televize, kin nebo na BD/DVD. Výjimku lze udělit u nezávislých filmů po posouzení realizačním týmem FFČV.

2.5. Autoři nemohou přihlásit filmy, které byly nominovány v minulých ročnících, i v případě že nezvítězily. Ostatní filmy přihlášené v minulých ročnících lze přihlásit opětovně.

2.6. Téma filmů není nijak omezeno.

2.7. Na festivalu nebude promítán film obsahující přílišné vulgární, nemravné a pohoršující záběry, které by zásadně omezovaly přístupnost na promítací pásma.

2.8. Organizátoři nezodpovídají za porušení autorských práv v případě přihlášení díla autory, kteří neměli z jakýchkoliv důvodů právo toto dílo přihlásit, natočit nebo veřejně šířit včetně autorského práva na hudbu.

2.9. Realizační tým festivalu si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže film, který na základě posouzení neodpovídá stanoveným podmínkám, nebo naopak udělit výjimku a film přijmout.

3. Práva a povinnosti Festivalu ČERNÁ VĚŽ

3.1. Autoři díla poskytují pořadatelům festivalu právo k veřejné produkci přihlášeného díla v rámci festivalu, během následujících ročníků a během případných ozvěn festivalu. Také poskytují právo využít části díla (video i audio stopu) k vytvoření a veřejné projekci audiovizuálního díla a to za účelem propagace festivalu (upoutávka, sestřih nominovaných filmů aj.). Organizátoři mají právo používat fotografie a jiné materiály zaslané k přihlášce v rámci prezentace nebo reklamy festivalu na všech tištěných formách a na internetu.

3.2. Při komunikaci může autor obdržet připojené obchodní sdělení partnerů festivalu.

3.3. Přihlášením filmu na festival souhlasíte s festivalovými podmínkami.

3.4. Organizátoři se zavazují nevyužít žádné z přihlášených děl ke komerčním účelům – např. k prodeji díla, pokud se organizátoři festivalu písemně nedohodnou jinak s autorem filmu. Tato povinnost se nevztahuje na veřejnou projekci v rámci festivalu a případných ozvěn.

3.5. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci autora jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Registrované osoby souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

UNITEDFILM
Kulturne.com
Časopis Barbar
Budějcká Drbna
Fénix ProDabing
Tiskárna INPRESS
GoMobil - Volání bez triků a háčků
Český rozhlas České Budějovice
PCO - hlídací služba
Statutární město České Budějovice
E.ON
Clarion Congress Hotel České Budějovice
Chytrý kvíz
Filmdat.cz
PRAKTIC spol. s r.o.
Tento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice.