8. ročník | 23. - 24. 11. 2018

Český rozhlas České Budějovice

Kdo jsme a co děláme?


Jsme stále ještě mladí lidé spojeni životem s Českými Budějovicemi. Milujeme film a aktivní život. Dáváme šance všem umělcům, kteří své řemeslo dělají z lásky, nikoli pro peníze nebo z povolání.

A za tímto účelem jsme založili spolek Tvůrčí BudKa.


Podpořte náš tým 


MilanŘeditel
Na festivalu tak trochu řediteluji. Je jako moje dítě a tak mu věnuji veškerou péči. Mým hlavní úkolem je každý rok sehnat finance, partnery, navrhnout koncept a celé to uřídit.

BětkaAsistentka ředitele
Mou parketou jsou tabulky, dokumenty, složky a záložky. Zodpovídám za všechny přihlášené filmy a zaslané materiály. Mám přehled o celkovém dění a koordinuji jednotlivé činnosti v týmu. Mimo FFČV pracuji jako překladatelka. 

VítekDramaturg
Mou úlohou je, aby vše programově dávalo smysl a nebyla to nuda. U jednotlivých ročníků vymýšlím téma a rozvíjím ho od kampaně až po výzdobu sálu. Mimo FFČV pracuji jako psycholog. 

KamčaKoordinátorka poroty a PR
Pro festival zajišťuji chod poroty a starám se o VIP osobnosti a hosty. Zajišťuji, aby všichni měli důležité informace včas, byli spokojení a benefiční zapojení pro ně nebylo přítěží ale radostí. Mimo FFČV pracuji jako redaktorka.


AndyVedoucí produkce
Kde, kdo má být, co má dělat, jak a proč. Koordinuji účinkující, externí dodavatele techniky a v neposlední řadě se starám o to hlavní, tedy filmové projekce. Mimo FFČV pracuji jako HR manažerka.

PepaDramaturg a moderátor
Před festivalem se snažím vnést trochu humoru do kampaně i programu. A během festivalu mě můžete vidět nervózně postávat na pódiu při rozhovorech s přítomnými filmaři.